Įgalinančios partnerystės link: Darželio bendruomenės galia

Renginys nebeaktyvus

Renginio informacija

Kodėl kviečiame Jus dalyvauti šioje konferencijoje?

Neįmanoma nepastebėti, kad nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, profesinis tobulėjimas ir asmeninis augimas tapo neatsiejama švietimo bendruomenės gyvenimo dalimi. Tad šiandien sklandžiam pedagogų asmeniniam tobulėjimui yra skiriamas didžiulis dėmesys, tačiau jis nėra vienodai paskirstomas pagal skirtingas ugdymo pakopas. Juk Vaikas savo ugdymosi kelionę pradeda su Jumis, darželyje. 

Konferencijai būdingas išskirtinis formatas, kurio dėka kiekvienas pedagogas turės galimybę pats pasirinkti labiausiai jį dominančias temas - bendroji pranešimų sesija ir darbas grupėse su skirtingais lektoriais.

 

Kuo ši konferencija išskirtinė?

— Bendrojoje pranešimų sesijoje įgausite naujų metodologinių žinių, o grupėse su lektoriais jau gilinsite specifines žinias.

— Bendrosios sesijos metu konferencijos dalyviai klausysis lyderiaujančių mokslininkų pranešimų, kurie atnaujins požiūrį į ugdymą(si) bei įkvėps veikti.

— Išklausę pranešimus ir gavę tvirtą metodologinių žinių bagažą, bursitės į grupes pagal jus asmeniškai dominančias temas, su kuriomis susiduriate kiekvieną dieną, bet aiškiai jaučiate įgūdžių ir žinių trukumą.

— Kartu judėsime link įgalinančios partnerystės sėkmingiems pokyčiams. Šių aktualijų dėka formuosite savo vidinius ir profesinius pokyčius bendruomenės sėkmei kurti.

 

 Kodėl verta dalyvauti konferencijoje?

— Gausite naujausiais tyrimais grindžiamą teorinę medžiagą ir praktinius įrankius, kurie suteiks galimybę paįvairinti kasdienę veiklą su vaikais, tėvais ir kolegomis.

— Kartu su švietimo srities profesionalais rasite atsakymus į jums rūpimus klausimus, kurie padės pagerinti ugdymo procesą.

— Konferencijoje mokysitės efektyviai ir vieningai siekti bendro tikslo - vientiso, kokybiško ir inovatyvaus vaikų ugdymo.

— Turėsite galimybę ne tik susipažinti su kolegomis iš kitų organizacijų, bet ir atrasti bendraminčių ar užmegzti naujus ryšius.

 

Konferencijos kaina: 18 Eur

Konferencijos vieta: Vytauto Didžiojo universitetas, Didžioji salė, Kaunas

Konferencija skirta: Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, vadovams, pavaduotojams

Renginio programos akreditavimą patvirtinantis raštas: PDF


Renginio programa jau paskelbta, ją rasite žemiau.

Programa akredituota Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

 • Renginio data

  2018 / 11 / 28

  Renginio laikas

  09:45

  photo
 • Renginio vieta

  S. Daukanto g. 28, Kaunas LT-44248, Lietuva

Renginio bilietai


Darželio bendruomenės galia

18 €

Į kainą įskaičiuota: kavos pertraukėlė, pietūs, dalomoji medžiaga

Renginio programa

1 dienos programa

9:00 - 9:45 DALYVIŲ REGISTRACIJA

9:45 - 11:30 I SESIJA. Mokslinių tyrimų, metodologijų pristatymai:

„Pamirštos“ darželio bendruomenės galios: tvarumo ir dialogo įgalinimas”. Doc. dr. Sergejus Neifachas, Jolita Marudinė

„STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme: inovatyvių pedagoginių praktikų tyrimas”. Prof. dr. Ona Monkevičienė, Doc. dr. Birutė Autukevičienė

- „Laisvalaikio edukacinės prasmės: ką apie tai mano vaikai?”. Dr. Rūta Šiaučiulienė

11:30 - 12:00 PERTRAUKA

12:00 - 13:00 II SESIJA.

- DISKUSIJA. „Darželių įvaizdžio stereotipai visuomenės akyse.”

- Dalyvių pasiskirstymas į praktikumus

13:00 - 13:45 PIETŪS

14:00 - 16:30 III SESIJA. Darbas grupėse su lektoriais (pasirenkama viena grupė)

Praktikumų temos:

- „Draugiškas darželis vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų”. Benedikta Dikavičiūtė

- „Specialiųjų poreikių vaikų integracija: emocijų ir elgesio sutrikimai“. Silva Striunga

- „Emocinė atmosfera darželio grupės bendruomenėje“. Dr. Audronė Allan

- „Vaikų emocinio intelekto ugdymas pasitelkiant Kimochis personažus”. Gintarė Visockė-Vadlugė 

- „Bendradarbiavimo su tėvais formos: susirinkimai kitaip”. Lina Bagdanavičienė

„Atsakomybės pasidalinimas: tėvų ir mokytojų sėkmingo bendradarbiavimo svarba vaikų ugdymo procese". Ieva Dulinskaitė

„Išmanūs, itin jautrūs, hiperaktyvūs šiuolaikiniai vaikai: kaip geriau juos suprasti ir kūrybiškai drausminti?”. Rasa Šilalytė

- „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas kūno kultūros užsiėmimuose”. Daiva Statkevičienė

„Meniniai metodai – būdas lavinti ir pažinti vaikus“. Audronė Masiukienė

„Naratyvinis žaidimas – aukščiausių vaiko gebėjimų išbandymas”. Giedrė Sujetaitė - Volungevičienė

Renginio pranešėjai

 • photo
  Prof. dr. Ona Monkevičienė

  VDU Švietimo akademija, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius

 • photo
  Doc. dr. Birutė Autukevičienė

  VDU Švietimo akademija, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, Vilniaus l/d „Viltenė“ pavaduotoja ugdymui

 • photo
  Doc. dr. Sergejus Neifachas

  VDU Švietimo akademija, Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius, Nacionalinės vaikystės tyrėjų asociacijos narys, Vilniaus l/d „Jurginėlis“ direktorius

 • photo
  Jolita Marudinė

  VDU Švietimo akademijos, Ikimokyklinės edukologijos magistrantė, Vilniaus l/d „Eglutė“ pedagogė

 • photo
  Benedikta Dikavičiūtė

  Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Čiauškutis“ socialinė pedagogė

 • photo
  Silva Striunga

  Pirmos kvalifikacinės kategorijos psichologė, turinti 30 m. darbo stažą ugdymo įstaigose ir pedagoginėje psichologinėje tarnyboje

 • photo
  Dr. Audronė Allan

  Kolpingo pradinės mokyklos ugdymo turinio vadovė

 • photo
  Gintarė Visockė-Vadlugė

  VšĮ „Prasminga vaikystė“ darželio-mokyklos vadovė, daug metų tyrinėjanti emocinį intelektą, kognityvinę ir edukacinę psichologiją, filosofiją ir žmogų

 • photo
  Lina Bagdanavičienė

  Kauno lopšelio-darželio “Želmenėlis” direktorė

 • photo
  Audronė Masiukienė

  Vilniaus Balsių progimnazijos teatro mokytoja metodininkė, socialinio emocinio ugdymo mokytoja, Vilniaus atviro jaunimo centro “Mes” socialinio projekto “Baimės laboratorija” vedėja

 • photo
  Dr. Rūta Šiaučiulienė

  Socialinių mokslų daktarė, skaitanti paskaitas tėvams ir pedagogams, turinti praktinio darbo su vaikų neformaliojo švietimo centrais patirties, veda užsiėmimus pagal vienijančių žaidimų programas įvairaus amžiaus vaikų grupėms

 • photo
  Ieva Dulinskaitė

  Paramos vaikams centro psichologė, socialinių emocinių įgūdžių lavinimo programos “Antras žingsnis” vadovė

 • photo
  Rasa Šilalytė

  Klinikinė psichologė, jungiškosios krypties psichoanalitikė, lektorė

 • photo
  Daiva Statkevičienė

  Kauno lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ kūno kultūros pedagogė ekspertė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) narė

 • photo
  Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė

  VDU Švietimo akademijos Žaidimų tyrimų laboratorijos tyrėja, vaikų darželio “Istorijų namai” psichologė

Rėmėjai ir partneriai